Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-01-16)

Af Dagbogen.

Lens, 16. 1. 1916.

Forfærdelig Ild hele Formiddagen. Hovedgaden er helt ramponeret. Der er gaaet Granater ned i alle de Huse* hvor der samles større Mængder Soldater: i den store Barbérstue, i Ølhallen, paa Hovedvagten, i den tyske Bogog Avishal. Der siges, at der er dræbt og saaret henved hundrede i alt. Gruhn, som vilde hente Smør i Marketenderiel ved Kirken, blev saaret i Laaret; han kunde dog selv gaa til Forbindingspladsen. Det var alt svært engelsk Skibsskyts af Kaliber 18 — ja, der er endog fundet en Blindgænger af Kaliber 38. De har forfærdelige Virkninger. Ude ved Angres i Nat saa jeg et Granalhul, som viste sig at være tredive Skridt i Omfang og en halvtredje Meter dybt. Vor Feltwebel-Løjtnant Vogt er falden. Han blev gravet ud under de sammenstyrtede Mure af en Knejpe.