Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-01-21)

Af Dagbogen.

Lens, 21. 1. 1916.

Har besøgt Jørgen Brag..... Lidt over Middag vovede jeg mig af Sted; det gik halvt i Løb ned over s. 165 Kolonnebroen over Kanalen. Kompagniet skulde ud at grave, men han skulde ikke med. Han var ved godt Mod. Det var ellers trist at se Resterne af Kompagniet. De havde mistet 120 Mand, siden jeg sidst saa dem. Jeg spurgte efter den ene og den anden — altid Svaret: Død, Saaret, Haard lsaaret. Det gaar En saa underlig nær at høre saa meget om Folk, man et halvt Aar har delt ondt og godt med.