Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-02-07)

7. 2. 1916.

Jeg var saa i Gaar i Douai og fandt ogsaa Dr. Thomsen. Han var ved meget godt Mod. Det gaar nok paa sidste Termin nu. Jeg traf ogsaa P. Østergaard, og vi var sammen hele Dagen. Der er et stort Røre her i Kolonne- s. 170 folket, for der siges, at alle de Ugifte skal undersøges og saa til Infanteriet, hvor de skal afløse Landstormen, som er 39. Noget maa der være om det, for vi har jo allerede faaet de to Alsinger. Naa, skulde jeg komme til Infanteriet igen, saa er det godt at vide, at man er lige saa sikker der som her, naar Gud vil det.