Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-02-12)

12. 2. 16.

Jeg har det temmelig godt, naar undtages, at jeg er bleven aldeles hundsk forkølet, saadan helt og helt igennem. Jeg har meldt mig syg og har faaet nogle Dage fri s. 172 fra Tjeneste; men det hjælper jo ikke meget, da der her er saa koldt og absolut ikke egnet for Syge. —- Jeg har haft et langt Brev fra Christian, hvori han forklarede mig en hel Del om en Halm-Orlov, han havde spekuleret ud for mig. Den Idé er jeg meget glad for; kom kun blot med Ansøgningen. Forholdene her staar i Ansøgningernes Tegn og er ikke som før ved Kolonnen. Jeg er desuden kommet til det Resultat, at jeg ad almindelig Vej ikke vil komme paa Rad nogensinde. Naar En først er begyndt at vandre fra Troppedel til Troppedel, er man hjemløs og uden nogen Ret. De fleste af de fyrretyve jeg er sammen med, er af den Slags Folk, og der er ogsaa kun meget faa af dem, der har været hjemme, skønt de fleste er her lige fra Krigens Begyndelse, og mange er endda gift. — Her er der blevet mildere i Vejret igen. I Gaar var en Mortensen fra Skibelund en lille Tur til en Skov. Der var fuldt af blaa Blomster. Om en Maaned har vi fuldt Foraar her, saa vil alt her være ligesaa vidt som hjemme i Maj. Men Landet her er ikke saa kønt, som nede i »Oise«, til Gengæld er der dog her i Departementet »Nord« langt kønnere end ude i »Pas de Calais«, eller »Artois«. Imidlertid kan man godt sige: blæse med Skønheden! naar blot Krigen var til Ende. Skal vi virkelig opleve 1917 i Krig ogsaa? Naar det gaar løs paa Udmattelseskrig, saa kan den jo vare længe nok. Her drives der ordentlig Sjov med al den Marmelade. Den smager forresten helt godt, men er jo en meget daarlig Erstatning for Kød og Pølse. — Her er ikke Ro et Øjeblik -— tænk Jer ogsaa henved hundrede Mand i et Rum. De fleste af dem, jeg er sammen med, er lystige Fyre; en er ligefrem udlært Klovn, og han holder Sjov fra Morgen til Aften. —

Jeg har faaet en Pakke med Smør fra Jer, mange Tak for den; det lader ikke til at være ret megen Kød og Fedtnød hjemme.