Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andresen FRA: Kresten Andresen (1916-03-07)

Ullerup, 7. 3. 1916.

Kære allesammen! 1)

Jeg er pludselig i Lørdags kommet hjem paa en syv Dages Orlov og rejser til Fronten igen paa Søndag. Det er s. 174 mærkeligt at finde alt ved det gamle nu efter saa lang Tids Forløb; — tænk, det er i Dag akkurat 19 Maaneder siden jeg tog hjemmefra, og jeg synes det maa være endnu meget længere siden.. . Jeg har set og oplevet en Del, og kun Gud véd, om jeg har det værste bag mig, eller om det staar i Vente. Og nu sidder jeg nede i min Stue ved mit sorte Skrivebord og skriver til Jer. Lige før jeg rejste dernede fra, fik jeg Brev fra Eja; mange Tak for det; det glæder mig altid at høre fra Jer. Jeg er for Resten ved rigtig god Sundhed og godt Humør; de siger alle herhjemme, at jeg har ikke forandret nlig Spor, og det er jo glædeligt at høre. Det maa nu drage mod Enden med Krigen; den vil sikkert faa et godt Udfald for os* og det er jo Hovedsagen. Her er haard Vinter for Tiden; dernede var det ved at blive Foraar; Kornet var næsten overalt saaet og Buske stod med svulmende Knopper. Nu vil jeg haabe, at Tiden ikke er fjern, da jeg kan komme helt hjem. Det er saa kedeligt at skulle tage af Sted igen.

Hils alle Bekendte dernede.

Jeres hengivne

Kresten Andresen.