Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1916-03-14)

Nord Frankrig, 14. 3. 1916.

Kære Forældre!

Nu skal I da vide, at jeg atter er ankommen hertil, og har straks maattet ud at eksercere, hvad der jo faldt lidt uvant. De Pund, jeg har taget til hjemme, er jo nok røget med det samme. Her er det dejligste, varmeste Foraarsvejr. Det begyndte i Rhinprovinsen. Turen gennem Belgien var dejlig, især Turen fra Herbestal til Liége. Det er en klippefuld Bjærgegn, med skovbevoksede Højder og grønne Dale.

s. 175 Toget suser snart gennem mørke Tuneller, snart om ved bratte Skrænter, og saa over brusénde Elve. Overalt er Køer og Heste ude paa Græs, men det er alt for tidligt, da der næsten intet Græs er. Belgien er et dejligt Land, med Huse som Legetøjshuse i det grønne Landskab. Der er mange dejlige Bygninger. Man sér ikke mange sammenskudte eller afbrændte Huse. Den eneste [ødelagte] By paa hele Turen er Louvain; men Krigen har heller ikke raset saa haardt i disse Egne. Den store Kirke i Tournai er navnlig dejlig; den har fem Taarne. Jeg havde ikke Ophold før i Douai; men der havde jeg til Gengæld næsten fire Timer. Vi fik en hel Forskrækkelse: pludselig slukkedes Lyset over hele Byen; der var meldt en fjendtlig Flyvereskadre; Lyskasterne arbejdede og kastede deres Lysstriber over hele Himlen. Ellers hører man næsten ingen Kanonade. Det vil jo være et Par stramme Dage her til at begynde med, og det vil knibe lidt at faa Benene i Bevægelse igen. Men det hele gaar jo sagtens. Jeg er glad for, at jeg har været hjemme og set og talt med saa mange gode Venner.