Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-03-20)

20. 3. 1916.

Nu har jeg været her i en Uge, og jeg forstaar slet ikke,, som den Tid er bleven mig lang. Jeg er slet ikke kommen rigtig til mig selv igen ovenpaa de mange gode Oplevelser-Jeg er saa glad over at have været hjemme; men paa den anden Side synes nu alt hernede at falde mig dobbelt svært. Jeg er ogsaa straks bleven syg igen: en meget slem Halsbetændelse med Feber. Jeg er da ogsaa kommen paa Sygestuen, og her er der da Udsigter til, at man kan komme sig igen. Her er det dejligste Foraarsvejr, og man forstaar slet ikke, at der endnu kan være Vinter hjemme. Saa snart jeg var kommen over Rhinen, meldte Vaaren sig. Det var helt mærkeligt, Luften var ligefrem diset af bare Varme, og jeg sad og svedte i Toget. . .

Jeg venter stærkt Brev fra Jer, jeg har nu slet ingen Post faaet, siden jeg er kommet herop igen; men jeg har heler ikke skrevet, for jeg har ikke kunnet faa mig til at sætte Pen til Papiret; men nu kommer jeg vel til at holde Sengen et Par Dage, og saa kommer Lysten til at skrive ganske af sig selv.

Jeg ligger her paa Stue sammen med en hamborgsk Storkøbmand. Han har før Krigen indført Silke, Te og Porcelæn fra Kina og Japan. Han har selv rejst meget om- s. 176 kring i Verden. Han er meget indtaget i København og Danskerne. Han har under Krigen været der mange Gange, og har haft en Del Samtaler med Scavenius. Det maa være mærkeligt for saadan en nu pludselig at skulle spille Soldat. Han siger, at alt tyder paa, at der er Fred om et Par Maaneder, den maa komme, siger han. Jeg er meget spændt paa at høre nyt fra Rigsdagen. Ellers er der vel ikke sket noget af Betydning?