Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1916-03-23)

Montigny, 23. 3. 1916.

Kære Forældre!

I Dag er jeg kommen ud af Sygestuen, og har nu ingen Feber mere; men jeg er led og ked af det hele, og det kniber med at holde Modet oppe. Jeg har lige haft Kort fra Jørgen Brag; han er endnu ved Namur.

Sidste Aar ved denne Tid gik vi og P. Jensen vore Ture sammen nede i Cuy, og vi troede, at Krigen var forbi, naar Kirsebærtræerne blostrede. Nu blostrer de snart for anden Gang; i hvert Fald blostrer der allerede Æble og Abrikostræer her, saa det kan vel ikke vare saa længe inden Kirsebærtræerne kommer ogsaa. Jeg kan ikke tro paa nogen Fred i en nær Fremtid, og ved nær Fremtid forstaar jeg Tiden indtil Høst. — Billederne fra Nørremølle har jeg ikke faaet endnu, men jeg venter dem stærkt. Det er et godt Minde at have midt under Krigen.

. .. Her er fuldstændig roligt udfor nu for Tiden. Jeg ved næppe af at have hørt et Kanonskud i den Uge, jeg nu har været her igen. Alle Kræfter samler sig nede om Verdun. Her fortælles der atter om et faldet Fort; men der gaar saa mange løse Rygter.

Hvordan staar det med Rumænien? Jeg synes, alt er saa roligt for Tiden, men det er vel Stilheden før Stormen.