Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-04-02)

2. 4. 1916.

Tak for Brevet. Af det, som af »Hejmdal« i Dag, ser jeg, at Englænderne har kastet Bomber ned ude paa Slesvigs Vestkyst; dermed har Krigen jo paa en Maade faaet en ny Udvidelse, og der vil jo sikkert følge mere af den Slags. Det lader til, at der nu til Foraars ventes en større Træfning til Søs. Jeg tror det hele bryder løs paa en Gang. Her har vi en rent sommerlig Varme, saa vi sveder som Bæster; man kan ligefrem ikke holde ud i længere Tid at ligge i Solen. Der er saa frodigt og tørt. Det lader jo til at Russerne allerede begynder at brænde paa, og de skal vel give Signalet til Generalstormen. Jeg tror, det er bedst at komme ud til Fronten saa snart som muligt; men længe blir jeg vel heller ikke her. Mit Kompagni er blevet opløst, og jeg er kommet til 1. Komp., derhen maa I fra nu af adressere Brevene.

.... Nu er jeg fuldstændig rask igen, og det har den s. 178 sidste Uges Varme været Skyld i. Det lader til, at jeg faar det en hel Del bedre ved mit ny Kompagni, hvad Eksercits angaar. Iøvrigt har jeg det nu stadig godt paa Grund af mit Ben; jeg behøver aldrig at lave langsom Skridt eller Parademarsj, og det er næsten den største Del af Tjenesten.

Forleden Dag fik jeg Billederne ned fra Nørremølle, de er jo meget morsomme. Det vil sikkert more Folk hernede at se dem.

I Dag har vi været til stor Feltgudstjeneste i Slotsparken. Præsten holdt som sædvanlig en politisk Tale, aandeligt Indhold har en saadan Prædiken ikke. —

Nu vil jeg slutte, for jeg vil ud i Byen og se, om jeg kan træffe nogle Landsmænd.