Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-04-18)

Montigny, 18. 4. 1916.

Mange Tak for Brevet, det var interessant at høre Resultaterne af Rejsen. Det er altid rart at høre nogle Udtalelser, og det kunde være morsomt at skulle opleve at komme med Paul Verriers Skib hjem — sikken en Halløj der vilde blive. Naa, man kan slet ikke tænke sig, at det vil ske i en nær Fremtid, men lige meget, vi haaber det dog.

Det var forfærdeligt, skulde Danmark komme med ind i hele Forviklingen. 12*

s. 180 Udelukket er det ikke; vi har oplevet saa mange uforudsete Ting; men saa vil vi haabe, at hele Norden staar Last og Brast sammen. Her til Bryggeriet kom der en Transport, og der var femten Landsmænd med, mest fra Haderslev Amt. Nu er der langt over hundrede her i Byen.« Vi samles gerne oppe i Slotsparken hver Søndag Eftermiddag, og faar os en god Mundfuld Dansk. I Søndags traf jeg en, jeg husker i Øjeblikket ikke, hvad han hed; men han har været Chauffør hos Staugaard, og det var ham, der kørte rundt og hentede Folk til Sønderborghus den Gang; han fortalte mig om hele Turen den Nat, da han hentede Far. Jeg sender Jer et lille Billede herfra; I kan jo se om I kan finde mig paa det. Ellers intet nyt under Solen.

.... Jeg har en udmærket Underofficer; men undertiden spiller han Zugfører, og saa er jeg prisgiven en Underofficer, som jeg ikke besidder Ord for at beskrive, en Mand, der bliver fuldstændig stiv af Raseri over ingen Ting, og saa lader han os lægge os ned midt i den værste Smadder, han kan finde.