Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-05-14)

14. 5. 1916.

Der har været Postspærring i over en Uge, men nu er den ophævet igen. Siden jeg sidst skrev, har jeg faaet følgende Pakker: En med Smør, en med Sukker, en med Honning og en med Bøger. Min Finger er endnu temmelig daarlig; men jeg maa ikke desmindre lave hele Tjenesten med, dog er den ogsaa derefter. Jeg kender tilstrækkeligt Tyskernes 11. Bud; det er saamænd det eneste, de respekterer. Hermed et Par smaa Tegninger. Haaber, I har faaet de andre, jeg sendte i forrige Uge. Der er alligevel dejligere her, end jeg nogen Sinde havde tænkt mig; der er tre Slotte her i Byen, og den er ikke større end Broager.