Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-05-23)

23. 5. 1916.

Jeg har det godt fremdeles; men det varer nok ikke ret længe mere med Opholdet her. Det er vel ogsaa snart paa Tide, naar jeg skal naa at komme med igen inden Freden; jeg synes ikke, den kan være saa fjærn mere.

— Her er den rene Sommer; det er saa dejligt rundt omkring, en Fuglesang uden Lige: Lifligt fløjter Vælsklands Nattergale, Galliens Hane vækker Kampens Mod.....

Her er ikke Vælskland endnu; Landet gør et nordisk Indtryk. Men det har alligevel sit Særpræg, som man ikke saadan kan gøre Rede for. Landet lider endnu, tilsyneladende voldsomt, under Herremandsvæsenet og Forpagtersystemet. Men Franskmændene synes storartet at finde sig i det; de er meget smidige og forstaar snart at indordne sig under Forholdene, som de byder sig. Det er i hvert Fald det almindelige Indtryk, men jeg er kommen til det Resultat eller den Formodning, at de er store Skuespillere, der kun viser Overfladen af deres Væsen. — Der er vist falden en stor Mængde Nordslesvigere igen i den sidste s. 184 Tid; det er sørgeligt. Det vil komme til at føles betydeligt efter Krigen. Hvor vil der ikke savnes mange kendte Ansigter, og Slutningen er jo langt fra endnu, hvad Ofrene angaar. De sidste Krigsuger vil blive ualmindelig blodige.