Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-05-30)

30. 5. 1916.

Jeg har det fremdeles meget godt. Her er mange gode Mænd, navnlig Nørregaard fra Østerlindet og Jakob Iskov fra Brændstrup. De er kommet til Kompagniet, efter at jeg er taget derfra. Det er .jo ogsaa helt interessant at færdes i en fransk Købstad og se lidt der. Men forøvrigt oplever man jo ikke saa meget. Her tales der kun om Freden, og de fleste mener, den er meget nær forestaaende. Gid det var saa vel! Side op og Side ned i tyske Aviser drøftes Fredsmaal og Fredsrygter. Det har ogsaa øjensynligt siden Rigskanslerens Tale den 5. April taget en afgjort Vending mod Freden. — — — —