Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andresen FRA: Kresten Andresen (1916-05-05)

5. 5. 1916.

Jeg har det helt godt .heroppe; forøvrigt er jeg for Tiden meget stærkt forkølet. Vi har det særdeles roligt her, og det kan vare en Maanedstid. Jeg har haft en Samtale med Dr. Thomsen; vi gik en lang Tur om i Parken. Jørgen Brag er nu rejst til Tyskland og kommer rimeligvis paa Lazaret i Flensborg; det er godt for den gamle, rare Svend. Jeg har besøgt ham tre Gange, mens han endnu laa her paa Lazaret. — Det er nok et vældigt Søslag, der har været oppe i Skagerak. Efter hvad der meddeles, har Englænderne omtrent mistet en Snes Skibe, og Tyskerne otte. Italienerne har nok ogsaa faaet et slemt Smæk. Det er i Grunden ret livligt for Tiden paa alle Fronter. Nu er Freden jo ogsaa udsat en Maaned, Terminen er nu den 27. August, for kort Tid siden var det den 17. Juli. Jeg synes hele Fredsbevægelsen, som i Grunden tegnede saa godt, er bleven brat stanset; vi er vist fjærnere fra Freden, end vi længe har været det; og det skulde ikke undre mig, om der blev et tredje Vinterfelttog ogsaa.