Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-06-13)

13. 6. 1916.

I Dag er det Mors Fødselsdag. Jeg har ikke havt saa megen Tid til at tænke paa den, for jeg har i Dag oplevet noget Nyt. Jeg er kommet ud i Stilling. Ligger i en sammenskudt By i en bombesikker Kælder. I Dag har jeg mineret ude under Engelskmanden. Det var en meget uhyggelig Historie; toogtyve Meter under 'Jordens Overflade. Stenhaard Kridt. Den bliver baaret op i Sandsække; det er et Arbejde, som man nok kan komme til at svede ved. Indgangen til Minen var fra en Sappe; tyve Meter fra denne Sappe ligger den engelske Sappe. Nu er man ved at komme ind i den moderne Krig. Hvor er der ikke Forskel fra s. 188 den Gang, jeg sidst var med; man kender næsten ikke Krigen mere. — Her ser det meget romantisk ud. Et bakket Terrain med røde Ruiner, som titter frem af et grønt Vidnis; her gror alt, som det vil, og midt i det alenhøje Græs finder man Salat og Ribs. Men man maa ikke glemme sig selv og ikke vise sig for meget, for foran hæver sig den berømte Lorettehøj. —.

Naa, dette skal altsaa være Begyndelsen til mit tredje Felttog, gid det maa ende lige saa godt som de to andre.