Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-06-16)

16. 6. 1916.

I Dag er det Fars Fødselsdag. Jeg er ikke just i Fødselsdagsstemning, for jeg har været i Gang hele Natten igennem og er forfærdelig søvnig; men i Forventning af Eftermiddagskaffen, som snart maa komme, synes jeg, det er ikke Umagen værd at lægge sig. Jeg bor i en Kælder i et sammenskudt Hus, men den er gjort bombesikker. Det er rent galt med Utøj her ogsaa; og det er slet ikke behageligt. Men jeg er glad for, at jeg ikke er ude i forreste Stilling, for det er ikke rart at gaa med den Følelse hvert Øjeblik at kunne gaa i Luften. De engelske Flyvere her er meget næsvise. Straks i Morges meldte sig en, som gav sig til at flyve frem og tilbage over Skyttegraven. Naar den havde naaet et bestemt Punkt, vendte den om og sejlede roligt lige saa langt tilbage. Vort Artilleri skød som forrykt, men det havde slet ingen Indvirkning paa den. Saa havde den omsider gjort vel en femogtyve saadanne Ture, da meldte sig en anden Flyvemaskine, som løste den første af og fortsatte den rolige Patruljering frem og tilbage, trods al vor Artilleriild. Jeg skriver herefterdags saa vidt mulig hver anden Dag, saa ved I, hvad I kan vente.