Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-06-21)

21. 6. 1916.

Nu er der alligevel slaaet en Dag over med mit Skriveri; s. 189 men det kommer af, at vi er kommet tilbage i Ro i en Uges Tid. I Dag har vi saa den længste Dag i Aaret, og den bliver endda forkortet en hel Time. Naar I skriver herop, maa I være meget forsigtige i Jer Udtryksmaade, for der er stræng Censur. I Grunden maa jeg jo ikke engang skrive Dansk hjem, men hvad skal jeg gøre, naar I ikke forstaar Tysk? Det er da forfærdeligt, som Russerne gaar paa nede i Bukowina; jeg læste i Gaar om 150,000 fangne Østrigere. Mon det ogsaa passer?