Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-06-22)

22. 6. 1916.

Jeg skrev til Jer i Gaar; men jeg har nu gjort mig til Forsæt at skrive alle lige Dage, saa vidt muligt da. Men saa maa I heller ikke vente Brevene saa lange. Jeg er endnu i Ro og bliver her til Mandag Aften. Vi har det helt hyggeligt her; bor i en Arbejderkoloni, som hører til en Kulskakt. De fleste Huse staar tomme; hvor Beboerne er henne, véd ingen. Vi har for det meste dejligt Vejr, og det falder svært at tænke sig, at I hjemme har Regn og Kulde . ..