Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-06-29)

29. 6. 1916.

Jeg har det godt og alt er ved det gamle. I Forgaars Nat kom jeg i Stilling ligesom sidst. Ligger i en Kælder i en sammenskudt By og forretter Arbejdstjeneste med at bolde de forskellige Løbegrave vedlige. Det er mere behageligt end at staa Vagt ude i forreste Linje. Her arbejder vi otte Timer med en længere Pause til at spise i, og Resten af Døgnet staar til vor egen Raadighed, saa der bliver Tid til sammenhængende Søvn som ellers. —

Mere en anden Gang, for Lyset gik ud, og nu brak min Blyant.