Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-07-02)

2. 7. 1916.

... I Formiddags, da vi var ude at grave, kom Regimentskommandøren, Bataljonskommandøren og en hel Del Officerer igennem. Oberstløjtnanten spurgte langs af Sted, hvad vi var hjemme i Civil. Da han hørte, at jeg var Student, fandt han det mærkeligt, at jeg ikke havde nogen Officersuddannelse, selv om jeg var dansk Student. Han vilde undersøge Sagen nøjere, og hvis der saa ikke er noget i Vejen, bliver jeg temmelig sikkert sendt bort til saadan et Officerskursus. Jeg tænker, der skal først forespørges hjemme, hvordan jeg staar i politisk Henseende. Den Omstændighed, at jeg studerer i Danmark, frister jo ganske naturligt til den Tanke, at jeg der bliver uddannet til politisk Agi- s. 191 tator; de kan jo ikke vide, at jeg studerer for at slaa ind paa en rolig Lærervirksomhed og ikke har nogen Interesse af alt det politiske Kiv og Kævl. Oberstløjtnanten spurgte mig: Saa er De vel »dänisch von Gesinnung?« Jeg svarede ham, at jeg var Dansk af Sprog; i Krigstider kender man jo ingen Gesinnung, og det faar være nok, at jeg er tysk Soldat og har aflagt Faneeden . . .