Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-07-04)

4. 7. 1916.

Hvor Tiden dog i Grunden gaar rask; men det ligger vel i, at Livet her ikke er saa ensformigt som mange andre Steder. Der er kommet en større Spænding her, siden de haarde, voldsomme Kampe ved Somme er begyndt. Det kan vi alt høre her fra . . . Her har der ogsaa været adskillige Skinangreb med pludselig Trommeild over Gravene. Vi ligger om Natten i Alarm og Gasberedskab. Men jeg tror ikke, at Offensiven vil strække sig helt hertil.·— Mange Tak for Brevet af 30. Juni med »Natt.«. Den er jo meget interessant. Det er sikkert, at Krigen maa kunne faa en brat Ende, naar man mindst tænker paa det. Det trækker op paa alle Kanter til en endelig Afgørelse. Her fortælles der, at Englændere og Russere driver deres Spil i Østersøen. Det vilde være uhyggeligt, om Krigen ogsaa vilde strække sig til vore Kyster. — I Rusland begynder man jo allerede at snakke om næste Krig, læste jeg i Gaar i Avisen; de maa ikke have faaet nok af denne. Jeg faar nu næsten kun Breve hjemmefra; al anden Korrespondance er gaaet i Staa. Men hvad skal man ogsaa skrive saa meget for; Tanker laver man sig ikke mange af, og om Krigsvæsen kan man af militære Grunde ikke skrive noget.