Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-07-06)

6. 7. 1916.

. . . Jeg har det ellers godt, naar undtages, at jeg slæber rundt med en væmmelig Forkølelse, daar lig Mave og deraf følgende Hovedpine. I denne Uge ligger vi i en langt tilbagetrukket Stilling, hvor der ikke skydes. Men overhovedet skydes der her kun til visse Tider, og da kan man jo tage Dækning, saa det hele er ikke saa farligt, som det ser ud til. Jeg var i Gaar igen hos Løjtnanten og maatte opgive mine Personalier til en Rapport til Regimentskommandøren angaaende Officerskursus. Hvad det bliver til, véd jeg ikke; men det vil den nærmeste Fremtid nok kunne vise.--Misse, som jeg hørte fra i Dag, skriver, at alt s. 192 forkommes i Regnen. Her har vi i lange Tider haft flest Dage med Solskin; men undertiden er der rigtignok ogsaa her vaadt og koldt. Jeg fandt forleden Dag Jordhær i en aldeles forgroet Have; men de var næsten vikle. Jeg tror nok, det ender med, at jeg faar en Mavehistorie, inden Krigen er forbi .... Kød kan jeg næsten ikke mere faa ned, og tit kniber det med Middagsmad ogsaa. Naa, jeg vil haabe, at en god Mælkekur efter Krigen vil bringe Maven paa andre Tanker.