Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-07-12)

Skyttegraven, 12. 7. 1916.

Jeg har i Dag haft Brev fra Morbror Hans Peter. Det var angaaende noget til Almanaken. Han skrev, at I var meget urolige for mig og troede, at jeg var med i alt det dernede ved Arras. Nu vil jeg bare berolige Jer, at det dernede er saa langt herfra, at man kun jævnt hen kan høre Kanonaden. Stillingen her er saa meget roligere for Tiden, s. 194 da Kræfterne spændes dernede. Jeg er kommet i Stilling i Nat, og denne Gang i forreste Grav; men den ligger 2-300 Meter fra den engelske, og saa er der endda et lille Bakkedrag imellem os, saa vi kan ikke engang se vore Genboer. Her er der ingen Fare for Sprængning, da der ikke bliver mineret paa saa stor Afstand; fremdeles er der en Traadforhindring, som er 40 Meter bred, saa I behøver ikke at ængstes for mit Vedkommende. — Jeg er nu atter bleven nogenlunde rask igen; men Hosten har sat sig temmelig fast for Brystet, saa jeg vilde være glad for nogle Salmiakpastiller eller saadan noget. Maven er dog ikke helt i Orden endnu, jeg kan godt sige: langtfra; det kommer af noget ildelugtende Brød, som vi i den sidste Tid har faaet. —

Hvordan gaar det ellers derhjemme? Jeg læser i Avisen, at I ikke kan faa nyt Tøj mere; det er da godt, at jeg har et temmeligt Oplag. Jeg har jo et brunt, et graat, et gammel blaat, et ældre blaat og et nyt blaat Sæt, og saa en Smoking og forskellige Par Fantasibukser, saa der er da ingen smalle Steder foreløbig. Maaske faar jeg ogsaa en pjaltet Uniform at rejse hjem i, naar den Tid engang kommer. Nu begynder allerede de ny Spaadomme at indfinde sig om, at Krigen er forbi til Nytaar. Det var straks, fire Maaneder frem i Tiden. Morbror lader heller ikke til at være Optimist.