Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Peter Hanssen FRA: Kresten Andresen (1916-07-13)

Skyttegraven, 13. 7. 1916.

Kære Morbror!

Mange Tak for Dit Brev. Jeg skammer mig over, at jeg ikke oftere har sendt Dig et Par Ord; men mine Korrespondancer er næsten ved at blive helt indstillet. Jeg er meget glad for Dit Tilbud med Hensyn til Almanaken. Det er godt i en saa energiløs Tid at stilles overfor en Opgave, ellers gaar man til syvende og sidst helt i Dvale-Men nu vil jeg da ogsaa straks gøre Dig opmærksom paa, at hvad jeg i det sidste Aar har oplevet af Krig, er ikke fuldt af spændende Almanakhistorier. Jeg er Gud ske Lov bleven forskaanet for at opleve den moderne Krig i hele sin Raffinerethed. Men lidt paa Afstand har jeg jo fulgt den og kender den temmelig nøje med samt alle dens Midler . . . Her har vi en temmelig rolig Stilling; men der skydes dog ogsaa her, og navnlig med svære Miner.

Mange Hilsener til hele Familien. Jeg skal netop trække s. 195 op paa Vagt, og Posten er væk, inden jeg kommer igen, men mere en anden Gang.