Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1916-07-14)

14. 7. 1916.

Kære Forældre!

. . . Jeg maa skynde mig at skrive et Par Ord, for der er ikke megen Tid, vi arbejder nemlig Dag og Nat nu . . . Christian har jo havt Held med sig, naar han nu kan komme hjem paa en længere Orlov. Jeg fik Brev fra ham i Gaar og skal ogsaa have skrevet til ham igen; men jeg kan næsten ikke overkomme det, da jeg næsten nødvendig maa sove al min Fritid væk for at holde den nogenlunde gaaende . . .