Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-07-20)

20. 7. 1916.

Jeg har det godt. For Fremtiden skriver jeg saavidt muligt dagligt. Paa Marsj i sydlig Retning. Forfærdelig Hede. Tordenluft. I Gaar ca. 25 km med fuld Oppakning. En køn Redelighed efter 22 Dages Søvnløshed. Jeg har aldrig troet, at man var saa sejgli vet. Men man kan udholde de utroligste Strabadser. Den sidste Nat jeg var i Stilling, hørte jeg Englænderne hakke dybt i Jorden under mig. Godt at jeg er kommet væk der. Det var ikke hyggeligt. I Massekvarter i en aaben Lade; men her er da i hvert Fald frisk Luft, og det er en varm Tid. Nu skal I ikke gøre Jer alt for mange Bekymringer for mit Vedkommende. Den Tid der kommer, vil jo nok blive fuld af Forhindringer, saa man ikke kan skrive daglig, eller ikke kan afgive Post daglig. Og s. 197 skulde der derfor gaa nogle Dage hen, uden at der kommer Brev, saa skal I ikke blive urolige, jeg skal saamænd nok klare mig gennem det ogsaa. Og vi er mange gode Kammerater sammen, saa vi hjælper jo hinanden. — Vi bryder op igen. — Mange kærlige Hilsener.