Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-07-29)

29. 7. 1916.

Jeg har det godt. For Øjeblikket lever jeg et dejligt Friluftsliv. Jeg ligger i en grøn Dal, med Skrænter, Enge og franske Popler, og langs gennem den flyder Ancrebækken. Jeg har været nede og vaske mig grundigt i den historiske Bæk. Det er ogsaa en Nydelse, som jeg ikke har kunnet evne en halv Snes Dage. Man bliver næsten fuldstændig til en Vildmand, snavset, med langt Haar og lange Skægbørster, og fuld af Utøj. Og saa har jeg faaet en Tingest paa Hovedet, som nærmest ligner en Natpotte; men det er en Staalhjælm, og den er jeg meget glad for. Naa, dette Liv i herlig Julisol kan man holde ud. Det er en skær Modsætning til det mørke Skyttegravsliv. Men her har vi ogsaa Bevægelseskrig nu, hævdes der, endskønt ingen kommer af Stedet. Nu ikke mere denne Gang. Lad os være ved godt Mod og stole paa en god Fremtid. Jeg er meget rolig ved hele Sagen.