Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1916-07-30)

30. 7. 1916, Søndag.

Ja, Søndagsvejr er det, men Stemningen er ikke rigtig derefter. Jeg har nemlig hele Natten igennem slæbt Seltersvand ud i Skyttegraven, og alt imens gjorde Englænderne et Angreb derude; men det førte ikke til videre. Jeg tror, at Offensiven snart vil være forbi her. Tyskerne har kørt for meget svært Artilleri op, til at det kan være muligt for Englænderne at komme videre frem. Ellers giver det Indtryk af, at Englændernes Artilleri er Tyskernes meget overlegent. Men navnlig er Flyverne overlegne, de lammer hele Trafiken bagved Fronten. De kommer ned over Skyttegravene i en Højde af tit ikke mere end halvtreds Meter; leder Artilleriilden derhen, hvor de opdager noget, og angriber ofte selv med Maskingeværer Tropperne i Skyttegraven. De faar ikke et Skud, for saa snart der skydes, véd de Besked om, hvor det Batteri staar, og saa vil det ogsaa snart blive hjemsøgt af de svære 18 cm Skibskanoner. Soldaterne er rasende paa vore Flyvere, der saa godt som aldrig rører sig. Men henimod Aften kommer der gerne en Flaade forsigtig frem, og iagttager i respektfuld Afstand. Men ofte stikker fem Flyvemaskiner af, naar der saa nærmer sig én Englænder.

s. 200 I Dag er jeg ved Byen Pys, en fem, seks km fra Fronten-Her skydes der ikke.